“Hindi Lahat ng Gusto ng Puso ay Tama.”

Jeremiah 17:9 The heart is decetitful above all things and beyond cure. Who can understand it? [ Ang puso ay magdaraya ng higit kay sa lahat na bagay, at totoong masama: sinong makaaalam? ] Ang puso ay dapat na ginagabayan at tinuturuan, HINDI ito laging sinusundan. Dahil hindi lahat ng gusto nito ay tama, kadalasanContinue reading ““Hindi Lahat ng Gusto ng Puso ay Tama.””