Kapag Ang Pananampalataya Ang Nawala

Ang pinaka-delekadong mawala sa buhay ay HINDI ang yaman o salapi hindi din kaibigan pamilya o mahal sa buhay.
Ang pinaka-delekadong bagay kapag nawala?

PANANAMPALATAYA.

May nawalan ng kabuhayan at pinag kukunan pero nanatiling matatag.

May nawalan ng minamahal sa buhay, kaibigan at pamilya pero nanatiling nakatayo.

May mga gumuho ang pangarap, mga ambisyon sa buhay na hindi natupad pero nanatiling lumalaban.

Meron din namang;

Nawalan ng kabuhayan,
Nawalan pa ng pamilya o minamahal sa buhay, Gumuho ang mga pangarap,
PERO sa kabila ng lahat nagpapatuloy at lumalakad ng may pag-asa sa buhay.

Sapagkat ang Pananampalataya HINDI nawala!

☝🏻Sa MUNDO na ang lahat ay puedeng mawala.. Saan ka Magtitiwala?

☝🏻Sa BUKAS mo na hindi tiyak at ganap…Kapayapaan, Saan ka makaka-hanap?

☝🏻Sa BUHAY na hindi sigurado.. Kanino makaka asa at Mananampalataya?

💕💕💕

Pa”Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng KAPAYAPAAN. Sa sanglibutan ay mayroon kayong KAPIGHATIAN: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.”

  • Hesus (John 16:33)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: