IKAW LAMANG ANG SASAPAT

Sa KAKULANGAN ng iba..Ipaalala Mo sa akin na ako may hindi sapat. Turuan Mong ako’y umunawa at magpatawad. Ipaalala Mo sa akin na Ikaw lamang ang Siyang sasapat sa lahat ng aking hinahanap

Sa KALABISAN ng iba..na ako ma’y minsang naglumabis. Turuan Mong ako’y umunawa at magpatawad. Ipaalal Mo sa akin na Ikaw ang Diyos na baganat Dakila ay marunong mag pakumbaba

Sa KAKULANGAN at KALABISAN ng iba..Ipaalala Mo sa akin na ako Sayo’y madalas magkulang at lumampas. Ipaalala Mo sa akin na sa kabila ng lahat ako’y Iyong INIBIG at TINANGGAP!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: