For the Greater Glory!

Kung sa palagay mo hindi napantayan ng Panginoon ang mga inaasahan mo, magtiwala at mag-hintay ka lang..maaaring hindi Nya talaga ito pinantayan para Kanyang MALAMPASAN! ☝🏻

Remember the story of Martha, Marry and Lazarus? [John 11] One of my favorite true to life story! They were friends of Jesus.. hindi lang friends, super close friends!

Lazarus got very sick. Jesus did not come to heal Lazarus, Mary and Martha were disappointed.. kahit naman siguro ako yun. It seemed like Jesus made time for everyone else but His friends. Jesus came when Lazarus was long gone, after 4 days na malibing sya…They prayed for Lazarus healing pero iba ang plan ni Lord. He was thingking for Miracle and Ressurection, for the greater glory!!😍

Minsan yung mga inaasahan nating bagay, hindi natin nakukuha para ang Diyos ay maka gawa ng isang bagay na higit pa sa ating iniisp at inaasahan! Kaya kung nahihirapan at nasasaktan wag hayaang puso ay malumbay. Patuloy lang na UMASA, MANAMPALATAYA, at MAGTIWALA!

God bless!! 😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: