Forsaken Love: “Hindi mo na Ako iniibig kagaya ng dati..”

“Does a young Woman forget her jewerly, a bride her wedding ornaments? Yet my people have forgotten me, days without number.” Jeremiah 2:32

“Yet my people have forgotten me, days without number.” 😦

Hindi aksidente na ikaw ang nakakabasa nito.

Ikaw na nang lamig, nakalimot at pininiling bumalik sa maka-mundo at dating pamumuhay.

Nakita Nya, kung paano ang mundo at ang lahat ng gusto nito ay unti unti inagaw ang atensyon mo mula sa Kanya at hanggang tuluyan ka ng madala nito.

Yung dating paglilingkod mong nagpapasaya sayo, ay para bang naging pabigat na lang sayo ngayon.

Yung dating hanggad mong mabuhay para lang sa Kanya ay parang naging balakid na lng sa buhay at mga pangarap mo ngayon.

Yung oras at kasiyahang dulot ng pagsamba mo noon ay parang naging hungkag na oras na lang sayo ngayon.

At mas pinipiling ang oras, lakas at buhay na meron ka ay tuluyang ipamuhay mag isa, na para bang walang Dyos na nakaka-kita sayo.

Alam ng Panginoon kung papaano mo Sya unang minahal at pinaglingkuran. Kung paano ang buhay mo noo’y umikot at para lang sa Kanya’y nilaan.

At kung paano ang mainit at nag aalab na pag ibig mo noo’y tuluyan nang nang lamig ngayon.

Pero minsan pa, kinakalimutan ang lahat ng sakit at hapdi nang dulot na pag-limot at pag talikod mo. At muling pinapaalala, iniibig at minamahal ka Nya.

Maka ilang beses mo man Syang kalimutan at talikuran, ang pagmamahal na meron Sya, para sayo’y ni minsa’y hindi nag bago o nabawasan man lang.

Pina-paalala Nyang sa Kanya nag-mumula ang lahat. Ibigay man lahat ng mundo ang nais mo, ang mga bagay na ito, ay hinding-hindi tutumbas sa buhay na kaya Nyang ibigay sayo.

Pina-paalala na ang mundo at ang lahat ng gusto nito ay may hangganan at katapusan.

At ang lahat ng magmamahal sa mundo, kasama ng mundo’y matatapos at darating sa hanganan.

Ngunit ang lahat ng nagmamahal at gumagawa ng kagustuhan ng Dyos Ama sa langit, ay mabubuhay ng magpawalang hanggan.

Maiksi lamang ang buhay, at may katapusan ang lahat. Hanapin at piliin Sya habang maaari pa.

Ngayon na ang oras at pag kakataon para piliing bumalik sa piling Nya. Sa pagmamahal at kaligtasang dulot Nya.

Now is the time to regain your FIRST LOVE …

Revelation 2:4-5 ” yet I hold this against you: You have forsaken your first love. Remember the height from which you have fallen! Repent and do the things you did at first.”

I hope and pray that we always remember this…that;

“There is no safest place on earth, than to be in the center of God’s will.”

And that we always instruct our hearts, our hearts, that are prone to wander and prone to leave the God we love.

Today’s Reading. I hope you take time to meditate.

2Peter3:17-18 “Therefore, dear friends, since you already know this, be on guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen.”

1John2:15-17 “Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world-the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does–comes not from the Father but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever.

2Peter3:11-12 ” Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming.

2Peter3:14 “So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless and at peace with Him.

—-♡Thank you for your time, please help me to bless other by reading and sharing all my blogs, for I write for Christ and from the heart of God. Together let us extend The Kingdom of God! He is coming very soon!😍

Stay blessed and continue to be a blessing!

Always praying for you,,

Sis. Wheng😊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: